Finn Nørbygaard

De fleste danskere kender Finn Nørbygaard fra underholdningsbranchen, men Finn Nørbygaard er en mand med mange talenter.

Han har for eksempel en lang uddannelse bag sig som psykoterapeut, og denne indsigt, kombineret med sine egne personlige erfaringer, bruger han blandt andet til at afholde foredrag, der er målrettet det danske erhvervsliv. Alle foredrag er bygget på substans og humor.

Foredragene henvender sig dog til alle, idet Finn Nørbygaard altid tager udgangspunkt i relevante emner, som de fleste kan forholde sig til og ikke mindst relatere til.

Herunder finder du Finns udvalg af foredrag, som kan skræddersyes til den enkelte modtagergruppe

Rejs dig og kom igen, stærkere

Finn Nørbygaard fortæller ærligt og ligefrem om sit liv og sine drømme. Fra barndommen som adoptivbarn i Esbjerg hvor klassekammeraterne blev hans første publikum. I mødet med Jacob Haugaard startede en tour de force i dansk showbiz som foreløbig har varet i 25 år.

Han fortæller åbent om berømmelsens for – og bagsider, om succeserne og fiaskoerne, om metaltrætheden og om den betydelige formue som fulgte i kølvandet på at være en af landets mest kendte entertainere.

Et særligt afsnit handler om oplevelserne omkring IT Factorys kollaps og herunder reaktionerne på at miste hele sin formue på en enkelt dag.

Med sin mangeårige uddannelse som psykoterapeut folder Finn Nørbygaard sine personlige erfaringer med af møde en voldsom krise ud så de komme til at omhandle almenmenneskelige erfaringer.

Foredraget handler om posttraumatisk vækst.

“Foredraget er et foredrag om håb!”

Foredraget findes både i en 60 min. version og en version som er delt op i 2 x 40 min. I det sidste tilfælde er de sidste 40 min med spørgsmål fra publikum.

(NY) Mine 12 veje til liv

(Ny) “Mine 12 veje til liv – om at få liv I livet” er essensen af Finn Nørbygaards bog af samme navn, som udkom I efteråret 2021.

At opleve, at man har ”liv” i sit liv, handler i stor udstrækning om energi. Om man lever sit liv på 4 eller på 2 motorer – eller måske kun 1 – udgør forskellen mellem at føle at man lever sit liv fremfor blot at gennemføre sit liv.

Følelsen af livsenergi handler i høj grad om at give sine indre impulser betydning. Hvis man ”slukker” for sine indre impulser, hvad enten det er noget man mærker, føler eller tænker, formindskes livsenergien. Livslysten.

I foredraget fremlægges en vifte af eksempler fra litteraturen, fra egne klienter samt fra Finn Nørbygaards eget liv om, at livslysten kan genfindes, hvis man føler man har mistet den.

På forunderlig vis oplever mange, at der skal en livskrise til for at opleve at livsgnisten vender tilbage.

En rød tråd igennem hele foredraget er, at noget at det mest livgivende i menneskelivet, er humor!

Inspiration og kreativitet

“Inspiration er kreativitetens moder”.
Ud fra egne erfaringen efter 25 år i “inspirationens tjeneste” fortælles om inspiration som med-og modspiller. Om at skabe i inspirationens rus som opleves som den optimale lykketilstand hvad enten man er barn i en sandkasse eller en maler foran sit lærred.

Men inspiration kan også blive et drug. Hudløs ærligt fortæller Finn Nørbygaard om den rastløshed som kan blive følgen af “manglen på rusen”. Dette suppleres med en mængde eksempler fra litteraturen.

Inspiration er nært forbundet med kreativitet. Hvis forholdet mellem inspiration og kreativitet er som et sundt, respektfuldt søster og bror forhold er der store muligheder for et godt liv. Er det derimod som et fjernt kusine/fætter forhold, og disse fætter/kusine sammenkomster er blevet sjældnere og sjældnere kan livet føles blodfattigt.

Foredraget varer en times tid.

Samarbejde og kommunikation

Naturligvis handler samarbejde om den enkeltes evne til at udvise fleksibilitet og om at være omstillingsparat. Men Finn Nørbygaard betragter “samarbejde” fra en helt anden synsvinkel , nemlig ved at sætte fokus på det vigtigste samarbejde i menneskelivet: samarbejdet mellem hoved og krop.

Dette samarbejde har specielt det moderne, vesterlandske menneske vanskeligt ved. Og det er Finn Nørbygaards påstand, at en ubalance på dette område kan skabe stor ravage på de indre linjer. Han ved hvad han snakker om. I afgørende perioder i sit liv har Finn Nørbygaard måtte erkende at misligholdelse af kontakten mellem hoved og krop har udløst et psykisk knockout.

Hvor mennesker mødes kommunikerer vi. Bevidst eller ubevidst. For at få en oplevelse af at leve et meningsfuldt liv er det vigtigt at vi kommunikerer på en måde som virker rigtig for os. Og al forskning viser hvor afgørende det er at vi bruger vores evne til at udtrykke os.

I et afsluttende afsnit bringer Finn Nørbygaard et eksempel fra det private erhvervsliv hvor et firma, i en periode hvor firmaets renomme var under pres, valgte en uhensigtsmæssig kommunikationsstrategi.

Foredraget varer en times tid.

(NY) Godt vi blev ældre…

Overgangen fra et arbejdsliv til et liv som pensionist, åbner udviklingsmæssigt op for en energiomlægning. Nemlig et skifte fra præstation til refleksion. Og dermed indsigt.

Et nedsat og forandret livstempo afføder for mange desuden en overraskende følelse, nemlig taknemmelighed. At man ikke i nævneværdig grad har følt den tidligere, skyldes ikke utaknemmelighed. Den skyldes, at taknemmelighedsfølelsen kræver at vi nu kan mærke efter; den kræver ro for at kunne fylde i vores krop.

Seniorlivet giver adgang til et væld af følelser som indtil nu har ”ligget på lager”.

På samme måde er det med indsigten i ens personlige liv. Indsigten står nu overfor en gylden periode. At det sker nu i vores liv er ikke tilfældig. Vi har ikke kunnet ”få fat i den” før, for man kan ikke skynde sig at få indsigt. Den følger af ro og refleksion.

Engle og dæmoner

Himlen har sine engle og helvede har sine dæmoner. På samme måde er det med menneskesindet som er sat sammen af både gode og onde kræfter. Nogle mennesker lever deres liv uden nævneværdig at mærke nogle af delene mens andre tumler med dæmonernes besættelse uden oplevelse af englehjælp hele livet igennem.

Nogen går til grunde, andre skaber stor kunst.

Dæmonerne kan optræde i mange forskellige iklædninger. Finn Nørbygaard fortæller bl.a. om hvordan hans materielle rigdom på forunderlig vis pustede til hans egen dæmon.

Med en lang række eksempler – både fra Finn Nørbygaards eget og andre kendte danskeres liv – fortælles om dæmonernes rasen. Kun ved at lukke dem ud af skabet og se dem i øjnene kan de blive en integreret – og inspirerende – del af livet.

Foredraget varer en times tid.

Om humor

I dette foredrag tager Finn Nørbygaard os på en rundrejse i humorens mangfoldigheder.

Humor har et forunderligt væsen. Den kan være venlig, spids, provokerende, pjattet eller bare ligegyldig.

Man kan sammenligne humor med olien på en bil. Bilen kan godt køre med lav oliestand, men hvis den er helt tom, brænder motoren sammen. Humoren er en overlevelsesmekanisme som vi alle sammen har brug for også selvom vi har sat den på lavt blus.

Finn Nørbygaard fortæller også om sit personlige arbejde med humor. Han giver en række eksempler på hvordan hans fascination af de forskellige humorformer har ændret sig over årene.

Et afsnit handler om humor i reklamer. Da Finn Nørbygaard selv har medvirket i Tv-reklamer for Tuborg Squash gives en række eksempler på hvordan humor fungerer i reklamer.

Humorens mål er oftest latter. I foredragets sidste del kommer Finn Nørbygaard ind på nogle af de livgivende processer i kroppen som latteren udløser.

Foredraget varer en times tid.